خوبي ديگه تموم شده .....


خوبي ديگه تموم شده

خوبي ديگه تموم شده

منم مثل خودت بدم

منم ميخوام دروغ بگم

منم دورنگي بلدم

کاري به کارت ندارم

قصه ي من گلايه نيست

طعنه به تونميزنم

طعنه به ماجرازدم

خوب ميدونم که اين روزا

يکي ديگه کنارتِ

مبارکِ هم واسه تو

هم واسه اون که يارتِ

بياوخاطراتتو برداروازاينجاببر

من يادگاري نميخوام

نگوکه يادگارتِ

دستتوخوندم عزيزم

بازي ديگه تموم شده

بروکه بي توپرزدن

اين روزاآرزوم شده

مي خوام مثل گذشته ها

مهرم و پنهون بکنم

حس ميکنم که عاطفه ام

به پاي تو حروم شده

خلاصه اينکه نازنين منم مثل خودت بدم

منم ميخوام دروغ بگم منم دورنگي بلدم

امابازم دارم ميگم قصه ي من گلايه نيست 

طعنه به تو نميزنم طعنه به ماجرازدم.

1157410858-khobi%20tamom%20shodeh.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید