نمي بخشمت .....

نمي بخشمت

نمي بخشمت .... بخاطر تمام خنده هايي كه از صورتم گرفتي .... بخاطر تمام

غمهايي كه بر صورتم نشاندي .... نمي بخشمت .... بخاطر دلي كه برايم

شكستي .... .. بخاطر احساسي كه برايم پرپر كردي ..... نمي بخشمت .... بخاطر

زخمي كه بر وجودم نشاندي ..... بخاطر نمكي كه بر زخمم گذاردي .... و مي بخشمت

بخاطر عشقي كه بر قلبم حك كردي .

/ 4 نظر / 3 بازدید
فاطمه

ببخشش فقط به خاطر همون عشق که ارزش همه غصه ها رو دارهيخ

دختر فقير عاشق ( رخساره )

سلام خوب هشستيد شما آقا سعيد ممنون از اينکه به من سر زدی وب نازی داری واقعا قشنگه اميد وارم که همه مثل شما بخشيدن رو بلد باشن اما حيف اين روزها همهع دوست دارم بجنگن به من سر بزن من آپم بابای

محمود

سلام سعيد خان حالا اين دغعه رو ببخشمنتظرتم