حس خوب خوشبختي .....

حس خوب خوشبختي
 

خوشبختي از جنس يه حسه.خوشبختي نه در داشتن يه ثروت بي حده نه در يه

زندگي مرفه.خوشبختي يعني دل خوش،خوشبختي يعني درک آرامش،يعني حس

قشنگ رضايت.

معني خوشبختي،رخ دادن اتفاقات در جهت خواسته ما نيست.روند زندگي خيلي

وقت ها بر وفق مراد ما نيست،اما خوشبختي حتي تو همون لحظه هاجاري و زنده

است.خوب که نگاه کني توي سخت ترين و تاريک ترين اوضاع،مثه درخشان ترين

ستاره تو شباي تار مي درخشه.ممکنه توي همون اتفاقي باشه که با تموم وجود در

انتظارش بودي اما درست عکسش رخ داده.اولش ممکنه خيلي دلخور شي و از بخت

بدت بنالي ، اما وقتي دلايل پنهان اون رخداد به مرور زمان برات روشن مي شه به

خاطر حکمتي که توش مخفي بوده متعجب مي شي و حتي مي خواي با تموم

وجودت به خاطرش خدا رو شکر کني. خوشبختي همون حسي است که يه چشم

تيز بين مي خواد که ببينتش،يه نگاه ريزبين مي خواد تا اونو بشناسه،يه دقت کافي

مي خواد تا بين اين همه نگاه که ظرافت و دقتشون کم رنگ شده،بفهمدش.

خوشبختي درک معناي ارزشمند سلامتي است که داريم ولي ازش غافل شديم و

گاهي حتي نمي بينيمش.همون نعمت ارزشمنديه که قيمت نداره.خوشبختي حس

حضور و همراهي خدا در همه دقايق عمره،خوشبختي ايمان داشتن به حمايت خدا

در سخت ترين و دشوارترين مسايل زندگيه.

خوشبختي قدرت نشوندن لبخند رو لب مادري است که عمرش رو با هزار اميد و

آرزوي شيرين صرف به اين جا رسوندن تو کرده.خوشبختي حس قشنگ شاد کردن

يه دل  غمگينه که وقتي تو شادش مي کني ، اميد زندگي رو بهش هديه مي دي و

عظمت با شکوه زندگي رو با لطف تودوباره درک مي کنه. خوشبختي همون لحظه

اي است که حس واضح حضور خدا تو رو از انجام دادن کاري منع مي کنه.خوشبختي

همون کار خيري است که دور از چشم بقيه فقط به خاطررضايت خدا با عشق

انجامش مي دي.خوشبختي اينه که بين اين همه آدم تو مسلموني و تو يه خانواده

مسلمون دنيا اومدي.

خوشبختي تموم گرفتاري ها و موانعي است که ازش گذشتي.خوشبختيتموم

سختي هايي است که با استواري پشت سر گذاشتيش ، خوشبختي اينه که تسليم

نشدي.خوشبختي اينه که کوتاه نيومدي و مسايل در بدترين حالت تو رو از رو نبرده.

حس خوب خوشبختي با همه عظمت بي اندازه، و شيرين و بي انتهاش

پيشکشت.

آرزو مي کنم واسه هميشه در قلب مهربون تو جا داشته باشه.

1157493565-khoshbakhti.jpg

/ 1 نظر / 20 بازدید
نازنين

ممنون خيلي دوست داشتم:-)