زيبا ترين گل .....

زيبا ترين گل

زيبا ترين گل با اولين باد پاييزي پرپر شد. با وفاترين دوست به مرور زمان بي وفا شد.

اين پرپر شدن از گل نيست از طبيعت است و اين بي وفايي از دوست نيست از روزگار

است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
آرزو

خوب بو موفق باشيد