ديگه دوست ندارم .....

ديگه دوست ندارم

ديگه دوست ندارم                                                           

قلب منُ شکستي تو

خواستي بري عيبي نداره                                                     

ماه ميشينه به جاي تو ؛

يه روز تو رو مي خواستمت                                                  

مي خنديدم با لب تو

خشکيده خنده رو لبم                                                          

گريه شدم به پاي تو؛

هر روز با يک شاخه ي گل                                                   

مي اومدم سراغ تو

پرپر مي کردي دلمُ                                                          

جز گل نگفتم باز به تو ؛

ديگه بهم دروغ نگو                                                           

نداره رنگ حناي تو

آسمونم بياد زمين                                                          

دست نمي دم به دست تو.

/ 0 نظر / 3 بازدید