اجازه هست .....

اجازه هست

اجازه هست بشم فدات؟

اجازه هست تو شعر من اثر بزاره خنده هات؟

شب که ميآد يواش يواش با چشمک ستاره هاش,اجازه هست ازآسمون ستاره کش

برم برات؟

اجازه هست بياي پيشم يه کم بگم دوست دارم ؟

تو هم بگي دوسم داري؟

بريم تو باغ اطلسي بي رنج و درد و بي کسي بهت بگم اجازه هست گل روي موهات

بزارم؟

اجازه هست خيال کنم تا آخرش مال مني؟

خيال کنم با رفتنت دل منو نميشکني؟

اجازه هست بشم فدات ؟برم به قربون چشات؟

/ 0 نظر / 3 بازدید