مي دونستم .....

UP   ۷  جدید*

مي دونستم 

مي دونستم يه روزي، تو رُ پيدا مي کنم
 
اين دلِ غمزدَه رُ، با تو شيدا مي کنم
 
مي دونستم عاقبت اين وَرا پَر مي زني
 
زيرِ بارونِ سکوت، دِلَمُ در مي زني
 
مي دونستم تو چشات، مَنُ خوابم مي کني
 
تُو با اُون هُرمِ نِگات، منُ آبم مي کني
 
مي دونستم اِنتظار، آخرين راهِ منِه
 
اسمِ تُو ترانه ي، گاهُ بيگاهِ منِه
 
آخر اُون لحظه رسيد، دِلم از قفس پريد
 
با دُو بالِ آرزو، تا تَهِ نفس پريد
 
اُمدي از راهِ دور، جا گرفتي تو دِلم
 
عشقُ با خطِّ دُرشت، تُو نوشتي رو دِلم
 
من همون خسته بودم، تُو بِمَن نَفَس دادي
 
مُژده ي پَر کشيدن، از توي قفس دادي
 
با سَر اَنگُشتاي ِ عشق، تُو به جِلدِ تَن زدي
 
قُرعه ي عاشقي رُ، تُو به اسمِ مَن زدي
 
تو چشات پيدا شُدم، که منَ گُم نکُني
 
عشقَمُ قُربونِي، حَرفِ مردُم نکُني
 
توي ِ صندوقچه ي شب، اِسممُ جا نذاري
 
دلُ دادم دس ِ تُو، روي ِ اُون پا نذاري....

/ 3 نظر / 3 بازدید
فاطمه...::.گل يخ.::...

بابا رتبه چهارم فعالترين ها تبريک می گم مي دونستم تو چشات، مَنُ خوابم مي کني تُو با اُون هُرمِ نِگات، منُ آبم مي کني مگه یخی که اب بشی شوخی کردم ببخشید.خیلی ماه بودموفق باشی یخ

فاطمه...::.گل يخ.::...

هرم=غلط حرم=درست نه که من سيکل ادبيات فارسی دارم نمی تونم تحمل کنمناراحت نشيا همه رو خوندم.خيلی پر از احساس ناب بودن.يخ

علی رشوند

ممنون از بازديدتان اگر لينک کنيد ممنون می شم