اگه از عشق .....

 اگه از عشق


اگه از عشق مي شه قصه نشت
 
ميشه عاشق شد و افسانه نوشت
 
اگه زندگي پر از رنج وغمه
 
مي شه زد رنگ ديگه به سرنوشت
 
زندگي جاده اي از قشنگياس
 
که پر از پستي يا که بلند ياس
 
با نگاه سبزمون به زندگي
 
بريم اونجا که دلا پر از صفاست
 
نگيره غروب دلگير دلمون
 
نشه پژمرده گل گلخونمون
 
تا که با محبت و مهر وفا
 
برسيم به لحضه باورمون
 
اگه از عشق مي شه قصه نشود
 
ميشه عاشق شد و افسانه نوشت
 
تا که از ميون اين ثانيه ها
 
برسيم به جاده سبز بهشت

/ 0 نظر / 3 بازدید