کاش هیچ کس .....

کاش هیچ کس

کاش هیچ کس تنها نبود

کاش دیدنت رویا نبود

گفته بودی می مانم...

اما رفتی ......

و گفتی: اینجا جا نبود

من دعا کردم برای بازگشت دستهای تو

ولی گویا بالی نبود!

یک نفر امد صدایم کردو رفت

با صدایش اشنایم کردورفت

پشت پرچین شقایق که رسید

ناگهان تنها رهایم کرد و رفت ....!

/ 2 نظر / 3 بازدید
فاطمه(گل يخ)

اول پرچين شقايق ديدی شعرت رو برداشتم تحريف کردم خیلی قشنگ بود:حرف رفتن یه شکافه روی قلب صاف و سادهيخ

تينا

منتظر باش اما معطل نشو،تحمل کن اما توقف نکن،قاطع باش اما لجباز نباش،صريح باش اما گستاخ نباش،بگو آره اما نگو حتما،بگو نه ولي نگو ابدا(اين يعني همه چي باش و هيچي نباش ******************************* عشق از ازليست و تا ابد خواهد بود جوينده عشق بي عدد خواهد بود فردا که قيامت آشکارا گردد هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود . ********************************** موفق باشی