نبودي چاره سازم .....

نبودي چاره سازم

گل هميشه نازم نبودي چاره سازم

نکردي مهربوني به قلب پر نيازم

آخه اين اسمش وفا نيست، راه و رسم عاشقا نيست

وقتي که دلم گرفته، دل شکستن که روا نيست

توئي که بر سر من عشقت و منٌت ميزاري

رنجي که به من ميدي پاي محبت ميزاري

توئي که با همه مهري که ميگي به من داري

پس چرا سوختنم و به پاي عادت مي زاري

محتاج محبتم خدايا ،مددي کن شايد که خدا بگيره دست پر نيازم

/ 1 نظر / 4 بازدید