غزلي با رديف شب .....

غزلي با رديف شب

با احترام! خدمت نام شريف شب

تكرار مي‌كنم غزلي با رديف شب

باران، كنار پنجره‌ها شعر مي‌شود

و قطره قطره مي‌چكد از قيف شب

اين مشق را دوباره ورق مي‌زنم و بعد

آماده مي‌كنم كه بخوابد به كيف شب

آه، اي ستاره! ماه شما غصه مي‌خورد؟

يا خنده مي‌زند به خيال نحيف شب؟

من خواب مي‌روم و در آن انتظارها

ساعت، دوان دوان به سراغ حريف شب‌

هر چند خواب چشم مرا غرق مي‌كند

تكرار مي‌كنم غزلي با رديف شب‌

/ 0 نظر / 3 بازدید