مي دوني .....

مي دوني

مي دوني تنها شدن حقم نبود

مني كه هميشه عاشقت بودم

تو برو سفر فراموشم بكن

اما من هميشه عاشق مي مونم

 (و منم كه در پس اين غربت به ويراني مي رسم )

/ 1 نظر / 3 بازدید
آرزو

خوب بود حرف دلم بيد