نجوا .....

 نجوا

در وجودم چيزي هست که تو را نجوا مي کند ... و تنها عشق مرا رها مي کند ... و نور

آن نگاهي ست که تو به من روا مي کني ... پس عشق و نور را از من دريغ نکن و بر

من بتاب که بي عشق تو ؛ بي نگاه تو ؛ بي تو رو به غروب رهسپارم .... مرا به

طلوعي ديگر برسان ....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید