.::. پشت نقاب شب .::.

متولد تبریز 5 مرداد سال 1360 دانش آموخته ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه جامع علمی - کاربردی که از سال 1379 _ 1380 وبلاگ نویسی رو شروع کردم در زمینه کامپیوتر و فناوری فعالیت دارم. چند صباحیست که به جرگه متاهلین پیوستم ، کارمند شرکت نفت بودم اما دیگه رسما کارمند دخانیات شدم و چند سالی هست که با گروه سایتهای پرشین بلاگ همکاری دارم ( مدیر باشگاه هواداران پرشین بلاگ). Persianbloger[at]Gmail[dot]com در تعدادی وبلاگ مینویسم ولی بیش از همه در اینجا: .:: پشت نقاب شب ::. نکته: لینک د

بهمن 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
19 پست
مرداد 91
15 پست
تیر 91
22 پست
خرداد 91
17 پست
اسفند 90
20 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
19 پست
آذر 90
19 پست
آبان 90
19 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
20 پست
مرداد 90
21 پست
بهمن 89
19 پست
آذر 89
21 پست
مهر 89
40 پست
شهریور 89
60 پست
مرداد 89
20 پست
تیر 89
20 پست
خرداد 89
20 پست
اسفند 88
59 پست
بهمن 88
22 پست
دی 88
20 پست
آذر 88
20 پست
آبان 88
40 پست
مهر 88
39 پست
مرداد 88
40 پست
تیر 88
40 پست
خرداد 88
60 پست
اسفند 87
80 پست
بهمن 87
98 پست
دی 87
162 پست
آذر 87
200 پست
آبان 87
240 پست
مهر 87
220 پست
شهریور 87
399 پست
مرداد 87
320 پست
تیر 87
75 پست
خرداد 87
264 پست
فروردین 87
478 پست
اسفند 86
222 پست
بهمن 86
420 پست
دی 86
482 پست
آذر 86
361 پست
آبان 86
463 پست
مهر 86
520 پست
شهریور 86
540 پست
مرداد 86
403 پست
تیر 86
380 پست
خرداد 86
500 پست
فروردین 86
620 پست
اسفند 85
440 پست
بهمن 85
380 پست
دی 85
311 پست
آذر 85
380 پست
آبان 85
303 پست
مهر 85
321 پست
شهریور 85
82 پست
مرداد 85
44 پست
تیر 85
31 پست
خرداد 85
63 پست
اسفند 84
59 پست
بهمن 84
104 پست
دی 84
2 پست