نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢

 UP جدید* 08/12/92 

وقتی که می رفتی

وقتی که می رفتی

بهار بود

تابستان که نیامدی

پاییز شد

پاییز که برنگشتی پاییز ماند

زمستان که نیایی پاییز می ماند

تو را به دل پاییزی ات

فصلها را به هم نریز
کلمات کليدي :متن عاشقانه و کلمات کليدي :وقتی که می رفتی و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین و کلمات کليدي :پشت نقاب شب