نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢

UP جدید* 10/06/92

مگر نمی دانیم

دلم به حال عشق می سوزد

چرا سالهاست کسی را عاشق ندیده ام ؟

مگر نمی دانیم برای هر کاری عشق لازم است
کلمات کليدي :متن ادبی و کلمات کليدي :مگر نمی دانیم و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین و کلمات کليدي :پشت نقاب شب