نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢

UP جدید* ٢٨/١٢/92 - آخرین پست سال ١٣92

سال 1393مبارک

نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی که بسوزانی بهاری باش که برویانی.

.::. وبلاگ پشت نقاب شب .::. فرارسیدن سال نو را بر همه ایرانیان و مخصوصا" وبلاگ نویسان عزیز تبریک می‌گوید.

امیدوارم سالی پر از موفقیت را پیش رو داشته باشد.
کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :عید نوروز و کلمات کليدي :سال 1393 و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠

UP جدید* ٢٨/١٢/90 - آخرین پست سال ١٣90

سال 1391مبارک

نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی که بسوزانی بهاری باش که برویانی.

.::. وبلاگ پشت نقاب شب .::. فرارسیدن سال نو را بر همه ایرانیان و مخصوصا" وبلاگ نویسان عزیز تبریک می‌گوید.

امیدوارم سالی پر از موفقیت را پیش رو داشته باشد.

تا 13 فروردین وبلاگ آپدیت نمیشه (شایدم هم آپدیت کردم)
کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :عید نوروز و کلمات کليدي :سال 1391 و کلمات کليدي :سال نو
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸

٢٠ UP جدید* ٢٨/١٢/۸٨ - آخرین پست سال ١٣٨٨

بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست ، و هر سال رستاخیزی دیگر را تجربه

می کنیم و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن وتباهی

.::. وبلاگ پشت نقاب شب .::. فرارسیدن سال نو را بر همه ایرانیان و مخصوصا" وبلاگ نویسان عزیز تبریک می‌گوید.امیدوارم سالی پر از موفقیت را پیش رو داشته باشد.
کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :سال نو و کلمات کليدي :عید نوروز و کلمات کليدي :سال 1389
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸

خطبه ی نوروزی

شگفتا ! نخستین شب فروردین
 
بزاد از پسین روز اسفندماه
 
حریق شفق ، قفس سال را

ز نو ،‌ زاد در خرمن شامگاه

ازین شب که بوی زمستان در اوست
 
نیاید بهاران نو ، باورم

الا ای درختان تاریک شب

من از روح باران پریشانترم

شما لرزه های تن خویش را

فرو می تکانید در هم هنوز

من اما ، ز سوز زمستان دل

نیفشرده ام دیده بر هم هنوز

الا ای درختان تاریک شب

شما در نخستین دم کائنات

زمین را به زیر قدم داشتید
 
زمینی چو پایان شرطنج ، مات

شما چون سپاهی به هنگام فتح

به هر گام ، بیرق برافراشتید

ولی چون به گوش آمد آوای ایست
 
همه ، پای خود در زمین کاشتید

چو در پیش تقدیر زانو زدید

شما را جهان دست یاری گرفت

شما چاره را در سکون یافتید
 
مرا دل ، ره بیقراری گرفت

شما را سکون گر دل آسوده کرد

مرا بی قراری ، مرادی نداد

زمین چون مرا مست خورشید دید

به نامردی ام بند برپا نهاد

هم کنون شما در پسین روز سال
 
من اندر نخستین شب فروردین
 
درختیم ،‌ اما ، یکی بی بهار
 
یکی ، گل برآورده از آستین
 
بگویید تا صبح اردیبهشت

براید ز آفاق تاریک من

مگر برکشد غنچه ی آفتاب

سر از شاخساران باریک من
کلمات کليدي :شعر و کلمات کليدي :خطبه ی نوروزی و کلمات کليدي :سال نو و کلمات کليدي :عید نوروز
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧

UP ٢٠ جدید* 30/۱٢/۸٧

سال نو مبارک 

تو برای همیشه کافی هستی

خدایا!تو معبود دیرین مایی.تو خدای همیشه ی مایی.همه چیز نو به نو می شود و تو

همچنان،هر لحظه، در کار آفرینش تازه ای

خدایا!در این سال نو ،ما را از گزند شیطان در امان نگه دار و به ما توان غلبه بر نفس

اماره ببخش

خدایا!سال نو می شود و فرصتی نو از تو می خواهم.فرصتی که در آن، به کارهایی

بپردازم و در راهی قدم بردارم که مرا به تو نزدیک کند

خدایا!تو بخشنده و بزرگوار و با عظمتی.هر که پشتیبانی ندارد، به پشتیبانی تو  می

تواند دلگرم باشد و آن کس که هیچ ذخیره و پس اندازی ندارد،به دارایی و بخشش تو،

می تواند تکیه کند

خدایا!هر که پناهی ندارد، تو پناهش می دهی و آنکه فریاد رسی ندارد، تو به دادش می

رسی.تو پشتوانه و پشتیبان و گنج کسانی هستی که هیچ پشتوانه و گنج و پشتیبانی

ندارند

خدایا!امتحان و آزمایش های تو خوب است و امیدی که در دل ها می آفرینی  بزرگ. تو

ناتوان ها را عزت می بخشی و آن ها را که در حال غرق شدن و هلاک شدن هستند

نجات می دهی

خدایا!تو نعمت می بخشی و نیکی می کنی. تو خوش رفتاری و گذشت میکنی.

سیاهی شب،روشنی روز،سپیدی ماه و درخشش خورشید،همه در برابر عظمت

تو سر به سجده فرو می آورند

خدایا!تو همه زندگی ام را،تو همه زندگی ام را پر می کنی.تو برای همه زندگی ام کافی

هستی

خدایا!جز تو خدایی نمی شناسم. بر تو و کمک های تو تکیه می کنم،که تو پروردگار

زمین و آسمان، تو پروردگار همه جهانی

خدایا!تو راباور داریم و می دانیم که همه چیز،همه زندگی و همه هستی از آن توست

خدایا!دل هایمان را همیشه با یاد خودت زنده نگه دار و باران رحمت و مهربانی ات را

همیشه بر ما ببار

بخشی از دعای پیامبر به مناسبت فرا رسیدن سال نو قمری

وبلاگ .::. پشت نقاب شب .::. ، فرارسیدن عید باستانی نوروز را بر همه مسلمانان و
مخصوصا وبلاگ نویسان عزیز تبریک می‌گوید.
کلمات کليدي :سال نو مبارک و کلمات کليدي :عید نوروز و کلمات کليدي :عید باستانی نوروز و کلمات کليدي :تو برای همیشه کافی هستی