نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢

پست ویژه * 05/05/92

امروز روز تولدمه

آسمون هیچ وقت تولد من یادش نمی ره و کادومو برام می فرسته

قشنگه؟!

همیشه روز تولد آدم قشنگه و وقتی همه اونهایی که دوستت دارن تولدت رو بهت تبریک می گن، تازه می فهمی چقدر زیادن آدمهایی که دوستت دارن و این خودش روز و قشنگتر می کنه

به هر حال تولدم مبارک!

همه کسایی هم که امروز تولدشونه مبارک!
کلمات کليدي :تولدم مبارک و کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین و کلمات کليدي :پشت نقاب شب
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱

پست ویژه * ٠۵/٠۵/91

امروز روز تولدمه

آسمون هیچ وقت تولد من یادش نمی ره و کادومو برام می فرسته

قشنگه

همیشه روز تولد آدم قشنگه

و وقتی همه اونهایی که دوستت دارن تولدت رو بهت تبریک می گن، تازه می فهمی

چقدر زیادن آدمهایی که دوستت دارن

و این خودش روز و قشنگتر می کنه

به هر حال تولدم مبارک!

همه کسایی هم که امروز تولدشونه مبارک!
کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :جشن تولد و کلمات کليدي :تولدم مبارک و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠

پست ویژه * ٠۵/٠۵/90

 

امروز روز تولدمه

آسمون هیچ وقت تولد من یادش نمی ره و کادومو برام می فرسته

قشنگه

همیشه روز تولد آدم قشنگه

و وقتی همه اونهایی که دوستت دارن تولدت رو بهت تبریک می گن، تازه می فهمی

چقدر زیادن آدمهایی که دوستت دارن

و این خودش روز و قشنگتر می کنه

به هر حال تولدم مبارک!

همه کسایی هم که امروز تولدشونه مبارک!

تولدم مبارک !!
کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :جشن تولد و کلمات کليدي :تولدم مبارک
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩

پست ویژه * ٠5/٠۵/۸٩

سلام

این پست کوتاه و ویژه هست

تولدم مبارک

تولدم مبارک 
کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :تولدم مبارک و کلمات کليدي :جشن تولد
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸

٢٠ UP جدید* ٠۵/٠۵/۸٨

 

امروز روز تولدمه

آسمون هیچ وقت تولد من یادش نمی ره و کادومو برام می فرسته

قشنگه

همیشه روز تولد آدم قشنگه

و وقتی همه اونهایی که دوستت دارن تولدت رو بهت تبریک می گن، تازه می فهمی

چقدر زیادن آدمهایی که دوستت دارن

و این خودش روز و قشنگتر می کنه

به هر حال تولدم مبارک!

همه کسایی هم که امروز تولدشونه مبارک!
کلمات کليدي :تولدم مبارک و کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه