نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤

سفارشي

راهي به جز تقدير نيست 

از صفر من تا بيست تو راهي به جز تقدير نيست 

دلخوش به استادم نکن حذف اضطراري دير نيست
 
من غايبم يا در سکوت,تو حاضر و در گفتگو
 
من غافل از استاد و درس,تو مي نويسي مو به مو
 
با جزوه و فرمول بيا,تا پاس کنم يک واحدي
 
چيزي نخواندن بهتر از يک شب تلاش بيخودي
 
با عشق در دانشکده جايي براي درس نيست
 
البته ترم هفت و هشت,ديگر مجال ترس نيست
 
دانشجو گر عاشق شود,بي پرده مشروط مي شود

چيزي شبيه آب هويج با کوفته مخلوط مي شود