نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧

لعنت به این دنیا

آیا این تقدیر من است؟

تا روزها در جاده دلتنگی بنشینم و

افسوس دوری تو را بخورم...

درختان جاده زندگیم در حال خشک شدن هستند!..

افسوس که تو دیگر در کنارم نیستی...

افسوس که سرنوشت برای ما جدایی را رقم زده !!..

افسوس که هرچه بدوم و بدوم تو دور و دورتر میشوی !

گفتی ما بدون هم خوشبخت تریم اما... اما خوشبختی من در با تو بودن بود ..

افسوس که خوشی ها تمام شد...

افسوس که باهم بودن ها تمام شد...

اما اگر تو بدون من خوشبختی دوری را تحمل میکنم !...

من و تو دو خط موازی بودیم که هرگز نقاشی پیدا نشد تا دو سر ما را عاشقانه

به هم برساند و تا آخر این دنیا موازی خواهیم ماند ...

لعنت به این دنیا ...
کلمات کليدي :لعنت به اين دنيا