نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤

دل تنگی

دلم تنگ شده براي همه آنچه از دست داده ام چشمانم گريانند براي هر آنچه

نداشته ام دستانم پروانه اي را مي خواهند كه هرگز پريدن را از ياد نبرد و روحم

شوق پرواز دارد همراه با بادبادكي كه در كوچه هاي كودكي از ميان انگشتانم

رها شد و به آسمانها رفت تا همبازي فرشته ها شود .