نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤

چند نكته ارزشمند از بزرگان  

هر روز به سه نفر اظهار ادب كن

در هر بهار گلي بكار

در حمام آواز بخوان

بي هيچ علت خاصي بگذار بهت خوش بگذرد

بعد از مصرف ، در خمير دندان را ببند

همه لباسهائي را كه ظرف سه سال گذشته نپوشيده اي به خيريه ببخش

شريك زندگي ات را با دقت انتخاب كن ، نود و پنج درصد خوشبختي ها و

بدبختي هاي زندگي ات ناشي از همين يك تصميم خواهد بود.

ساعتت را پنج دقيقه زودتر تنظيم كن

هرگز اميد را از كسي سلب نكن ، شايد اين تنها چيزي باشد كه دارد

هنگام صرف شام تلويزيون را خاموش كن

در جهت تعالي تلاش كن نه كمال

شرافتمند باش

بيش از حد لازم مهربان باش

عاشق پيشه باش

به ديگران فرصتي دوباره بده ، نه سه باره

مواظب سرعتت باش

كمتر در قيد اين باشه كه چه كسي حق است ،بيشتر در اين قيد باش كه چه

چيزي حق است.

در اولين نظر فريب نخور

يك ظرف غذاي پرندگان بخر و آن را در جائي قرار بده كه از آشپزخانه ببيني

بگذار همه چيز ساده باشد غر نزن

طوري زندگي كن كه بتوانند روي سنگ قبرت بنويسند متاسف نبود

هرگز آخرين قطعه شيريني را نخور

دوستي پيدا كن كه يك وانت داشته باشد

درخصوص سه دين ديگر به جز دين خودت اطلاعاتي كسب كن

صداي خنده والدينت را روي نوار ضبط كن

از گفتن نمي دانم نترس

ارزش هر لحظه را با فكر كردن به لحظه بعد از دست نده

با عشق ازدواج كن

قهرمان كسي باش

وبه مادرت تلفن كن

همیشه خندان باشید