نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤

چرا شكسته دلت

همه مي پرسند « چرا شكسته دلت ؟ مثل آنكه تنهايي ؟ ... چقدر هم تنها

پاسخ يك دريا را در قطره نمي توان پيدا كرد ... و سخن هزاران سال را در

لحظه نمي شود جستجو كرد .... حرفهاي ساده من چقدر در هزارتوي ذهن

پيچيده مي شود ؟ مگر ساده تر از اين هم مي توان صحبت كرد ؟‌! من از قله

نمی آيم ... دره هم جاي من نيست ... من شهسوار عشقم و عشق همراه

باد هميشه فرار مي كند... جاده ترك برداشته است از استواري من ... من

كوله بار خويش را بسته ام .