نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦

عزيزم

عزيزم غصه نخور زندگي با ماست

اگه باختيم امروزو فردا که برجاست

توي اين شب سياه مه گرفته

نگاه کن خورشيدي از اون دورا پيداست

عزيزم دنيا همين جور نميمونه

يه روز اخر ميشکنه خواب زمونه

عزيزم شب هميشه شب نميمونه

صبح ميشه افتاب مياد رو بوم خونه

عزيزم دنيا گلستون ميشه يک روز

هر چي مشکل باشه اسون ميشه يک روز

مهربوني جاي کينه رو ميگيره

هر جا دردي باشه درمون ميشه يک روز

عزيزم دنيا همين جور نميمونه

يه روز اخر ميشکنه خواب زمونه

عزيزم شب هميشه شب نميمونه

صبح ميشه افتاب مياد رو بوم خونه