نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥

ببخشيد

ببخشيد

اگه تو مسير جاده خسته کردم لحظه هاتو

آخر جاده رسيد ، خسته نباشي

ببخشيد

اگه آفتابي نبودم توي خاکستري باور و ترديد

بي گناهم ، از ديار خيس بارانم نه از ديار خورشيد

ببخشيد ، ببخشيد ، ببخشيد