نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٤

بوسه مي زد

بوسه مي زد ناله بر لبهاي من

در بلور اشک من ياد تو بود

در سکوت سينه فرياد تو بود

مخمل سرخ شفق رنگ تو داشت

پرده هاي ساز آهنگ تو داشت

تو شادي گذشتمي، بخت سعيد رفتمی

تو اين هياهوي غريب، بهونه قشنگمی

گفتي نگو دوست دارم، حرفتو باور ندارم

اشتباه مي کني باز هم اشتباه مي کني باز هم

دوسِت دارم من به خدا، قدر تمام قصه ها

تو رو قسم به عشقمون، يه شب ديگه پيشم بمون

چرا تو باور نداري حرف دل عاشقمو

چرا تو تنها مي ذاري دستهاي سرد خستمو

بيا که با صداي تو، مهر سکوت رو مي شکنم

هزار هزار شعر و غزل نخونده فرياد مي زنم

دوسِت دارم من به خدا، قد تمام قصه ها

تو رو قسم به عشقمون، يه شب ديگه پيشم بمون