نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥

زير اين نقاب چيست؟

كيست كه مرا بشناسد و دريافته باشد زير اين نقاب چيست؟

حتي حدس زده باشد.

كيست كه مراهمانگونه هستم بپذيرد و توان مقاومت و ايستاده گي با من را در اين

طوفان داشته باشد؟

(بدون تصویر)