نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥

روزهاي آخر

گفتي تو روزهاي آخر

تو بخيرما به سلامت

گفتي من برنمي گردم

ديدن ما به قيامت

پشت پات اشکامو ريختم

که توبرگردي دوباره

دل نا قافلم اما

تاابدتوانتظار

تومثل ستاره بودي

توي تاريکي شبهام

يادت صدات ميکردم

نارنين من تورو ميخوام

عاشقونه دلُ باختم

اما تو باور نکردي

گل عشق خاطراتُ

پيش روم پرپرمي کردي

تنهايي گذاشتي رفتي

که بگي ديدي نموندم

بادلي شکسته حتي

قصه رفتن نخوندم

چشم براهت من تنها

بارون اشکام مي باره

روکويرگونه من

گلهاي حسرت مي کاره

توهميشه مهربوني

واسه اين دل شکسته

واسه احساس لطيفم

که فقط دل به تو بسته

تو برويادت بمونه

دل عاشق ديوونه

تا ابد توانتظارت

هميشه ازتومي خونه