نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥

اسمون زندگي


تو اسمون زندگي ام ستاره بوده بي شمار

اما شبهاي بي کسي يکي نمونده موندگار

يکي نمونده از هزار

ستاره هاي گمشده هر شب من هزار هزار

اما هميشگي تويي ستاره ي دنباله دار

يکي نمونده از هزار

اي اخرين تنهاترين اواره عاشق

هر شب عمرم همراه با من ستاره عاشق

 ستارهاي گمشده هر شب من هزار هزار

اما هميشگي تويي ستاره ي دنباله دار

يکي نمونده از هزار

اي تو اشناي ناشناسم

اي مرحم دست تو لباسم

ديوار شبم شکسته از تو از

از ظلمت شب نمي هراسم

انگار که زاده شده با من

عشقي که من از تو مي شناسم

اي اخرين تنهاترين اواره عاشق

هر شب عمرم همراه با من ستاره عاشق

 ستارهاي گمشده هر شب من هزار هزار

اما هميشگي تويي ستاره ي دنباله دار

تو بودي و هستي هنوز سهم من از اين روزگار

با شب من فقط تويي ستاره ي دنباله دارششش

با شب من فقط تويي