نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ امرداد ۱۳۸٥

يادي از تو  


وقتي که يادي از تو            

بر چشم من نظر کرد

خو کرده ي قفس را            

بد بخت و دربدر کرد

من آنکه بوده عمري               

مانده ز کاروان ها

دستان بي پناهم ....                 

اميد يک نفر کرد

گفتم خداي شب ها               

شايد به من نظر کرد

افسوس که گريه هايم              

تکرار بي ثمر کرد

گفتم گناه من بود                   

دل با گناه سر کرد

گفتند مرا که خاموش            

آنچه که شد قدر کرد

گفتم خداست شاهد                    

بر مردمان عالم

بشنيد صداي من را              

بر درد من نظر کرد

داد آنچه دل طلب کرد            

يار از دلم سفر کرد

از آن زمان که او رفت           

دلم قصدي دگر کرد

تا آن زمان که آيد                

از جان من حذر کرد.