نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥

مسافر

با تو هستم اي مسافر

اي به جاده تن سپرده

اي که دلتنگي غربت من و از ياد تو برده

هنوزم هواي خونه عطر ديدار تو داره گل به گل گوشه به گوشه

تور و ياد من مي ياره

با تو من چه کرده بودم که چنين مرا شکستي

بي وداع و بي تفاوت سرد و بي صدا شکستي

به گذشته برمي گردم به سراغ خاطراتم

تازه ميشود دوباره از تو داغ خاطراتم

به تو ميرسم هميشه در نهايت رسيدن

هر کجا باشي و باشم به تو بر مي گردم از من

اين تويي هميشه من توي آيينه تقدير

باهمه شکستم از تو نيستم از دست تو دلگير

با تو من چه کرده بودم که چنين مرا شکستي

بي وداع و بي تفاوت سرد و بي صدا شکستي

به گذشته برمي گردم به سراغ خاطراتم

تازه ميشود دوباره از تو داغ خاطراتم

به تو ميرسم هميشه در نهايت رسيدن

هر کجا باشي و باشم به تو بر مي گردم از من

اين تويي هميشه من توي آيينه تقدير

باهمه شکستم از تو نيستم از دست تو دلگير

با تو من چه کرده بودم که چنين مرا شکستي

بي وداع و بي تفاوت سرد و بي صدا شکستي