نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥

اين دل آن دل

ديگر اين دل آن دلي نيست که در آرزوي يک يار با وفا باشد ،
 
 اين دل از بي وفايي خود نيز بي وفا شده است....
 
ديگر اين دل آن دلي نيست که در انتظار يک همزبان و هميار باشد ،
 
 اين دل از تنهايي خرد خرد شده است....
 
ديگر اين دل آن دلي نيست که کسي را دوست داشته باشد ،
 
 اين دل از شکست و بي محبتي بي احساس شده است....
 
ديگر اين دل آن دلي نيست که در تب و تاب يک لحظه عاشق شدن باشد
 
، بي قرار باشد ، چشم انتظار باشد ، اين دل از انتظار خسته شده است....
 
ديگر اين دل آن دل سرخ و با احساس نيست ، اين دل احساساتش همه سوخته

شده است....
 
ديگر اين دل آن دل پر غرور نيست ، اين دل غرورش شکسته شده است....
 
ديگر اين دل هيچ همدل و عشقي را ندارد ، آري اين دل اينک تنهاي تنها شده است....