نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳۸٥

تحملم کن

حالا که تو عاشقي نابلدم تحملم کن

حالا که به دنيا پشت پا زدم تحملم کن

حالا که دنبال چشمات اومدم پناه من باش

حالا که براي موندن اومدم تحملم کن

عشقو پيش روت ميگيرم تو فقط تحملم کن

تو بگو بمير ميميرم تو فقط تحملم کن

بيا و تو آسمون شب من ستاره تر باش

جاي ناخدا بشين مدعيان عشقو سر باش

واسه اين سربه هواي عاشقت يه خورده ناز کن

با من عاشق پيشه تر ديوونه تر پرنده تر باش

اگه ديوونه ميخواي فقط اشاره کن عزيزم

منو ويروونه ميخواي فقط اشاره کن عزيزم

تو بگو من کي باشم من چي باشم از چي بخونم؟

تو رو چند تا شعله پرپر بزنم بگو بدونم

عشقو پيش روت ميگيرم تو فقط تحملم کن

تو بگو بمير ميميرم تو فقط تحملم کن

با خيال تو خطر کردن واز تو گفتن عشقه

باغ چيه باغچه کدومه؟ تو چشات شکفتن عشقه

غم فردا رو نخور دنيا همش مکر و دروغه

همه دنيا رو ولش فقط عزيزم تو رو عشقه

پيش تو آينه حريفي نداره پريچه هيچه

پيش تو دنيا کمه دريا حقيره کوه کوچيکه

اي خودي تر از خود من اي تو تازه ي هميشه

تو رو من تو رو ميخوام که مثل تو پيدا نميشه

عشقو پيش روت ميگيرم تو فقط تحملم کن

تو بگو بمير ميميرم تو فقط تحملم کن