نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥

خواستم تو نخواستی

خواستم با تو باشم نخواستي.

خواستم مونس و يارت باشم نخواستي.

خواستم در زندگي هم قدمت باشم نخواستي.

خواستم براي هميشه در کنارت بمانم نخواستي.

خواستم هم گام و هم نفس روزهاي تنهايي ات باشم نخواستي.

خواستم پذيراي نگاه مهربانت باشم نخواستي.

خواستم قلبم را به يادگار تقديمت کنم باز هم نخواستي.

نخواستي... هيچ کدام را نخواستي...

نخواستي...