نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤

دوستت دارم

دوستت دارم دوستت دارم بيش تر از معناي واقعي كلمه دوست داشتن! 

دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داري! دوستت دارم چون تو نيز

مرادوست مي داري! دوستت دارم همچو طلوع خورشيد در سحر گاه عشق!

دوستت دارم همچو تكه ابرهاي سفيدي كه در اوج آسمان آبي در حال

عبورند. دوستت دارم چون تو رو ميخواهم ! دوستت دارم از تمام وجودم، با

احساس پر از محبت و عشق! دوستت دارم بيش تر از آن چه تصور مي كني!

دوستت دارم همچو رهايي پرنده از قفس و .....