نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥

هيچوقت نگو خداحافظ


توي دنيا سه نوع زوجهاي ازدواج کرده هستن: اول اونايي که سنتي و طبق

رسوم ازدواج کردن... من خودم هيچوقت اينو درک نکردم اما مطمئنم اونا

ميدونن دارن چيکار ميکنن... دوم زوجهايي هستن که عاشق هم ميشن و با

عشق ابديشون ازدواج ميکنن. من معتقدم اين گروهِِ کم خوشبخت ترين

انسانهاي روي زمينن.... و بالاخره گروه سوم زوجهايي هستن که به خاطر

خانواده شون يا به خاطر پول ازدواج ميکنن يا ترجيح ميدن راه مطمئنو طی

کنن و با يکي از دوستانشون ازدواج ميکنن... اين گروه بدبخت ترين انسانهای

زمينن! درحاليکه حتي خودشونم نميدونن! تا اينکه يک روز در سفر سريع

قطار زندگي زوج واقعيشون رو پيدا ميکنن...

و اينجاست که با دشوارترين سوال زندگي مواجه ميشن : چيکار ميکنيد اگه

عشق واقعي زندگيتون رو پيدا کنيد در   حاليکه با يه نفر ديگه ازدواج کرديد؟

چيکار ميکنيد؟ چيکار ميکنيد؟