نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٥

اميدي به ماندن تو نيست


ديگر اميدي به ماندن تو نيست؟

ديگر بگو بهاي همسفر شدن

جزء قلب و روح من دوباره چيست؟

آيا براي ما در اين گذر

ديگر بهانه هاي تازه نيست؟

آيا بگو در اين جهان سرد

بيهوده آتشي زديم به قلب هم؟

با من مگو بمان و بخوان

ديگر چرا بخوانم از عاشقي

وقتي که در عشق سرانجام تازه نيست.