نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥

ضد حال

فكر نكني باحالي از سرتم زيادم

به جمله هام فكر نكن خيلي بهت حال دادم

تو آسمون قلبم بهت ميگم ستاره

به صدتا اين و گفتم تو هم يكيش بيچاره

از اين لجم مي گيره فكر ميكني باحالي

زهي خيال باطل آخر ضد حالي

تا وقتي با من بودي من چيزي رو نديدم

وقتي كه رفتي تازه زندگي رو فهميدم

ساده تر از فكر تو فكري نخونده بودم

از اين دوست دارم ها به صدتا گفته بودم

از اين لجم مي گيره فكر ميكني باحالي

زهي خيال باطل آخر ضد حالي

خاطر خواهام ميدوني دوروبرم زياده

فكر نكني دل من به هيچكي راه نداده

برو خدا به همرات هيچ چاره اي نداري

اين دفعه رو تو باختي،يه عمر سر كاری