نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥

سيلي تقدير

شايد اين اندوه حقم بوده است

سهم من ازعاشقي غم بوده است

پيش درياي محبت هاي تو

تشنگي هاي دلم کم بوده است

پاسخ عشق تو را بد داده ام در دلم رنگ و ريا هم بوده است

رو بر ان آيينه شفاف مهر

چهره ام تاريک و مبهم بوده است

بعد تو اين دل شکسته بسته است

زخم ها محتاج مرهم بوده است

مثل چنگ از زخمه پر سوز غم ناله ام هم زير هم بم بوده است

آه من افتاده ام از پايين

سيلي تقدير محکم بوده است

آه خاتون دست اين دل را بگير

گر چه اين اندوه حقم بوده است