نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥

سهم من از روزگار

شعرهاي نا تمام

حرفهاي ناگفته

نامه هاي ناخوانده

حسرت يک بوسه بي هوس

يک نگاه بي تمنّا

آرزوهاي محال

نقشه ها ، نقش بر آب

قابهاي خالي از عکس

خاطراتِ بي شمار

دل پر درد

سري پر فکر و خيال

چشم پر اشک

قلب بيمار

دست لرزان

پاي لغزان

لب خاموش

روح زخمي ... !

شب ، پر کابوس

روز ، پر آه و فغان

نگاه ، پر خواهش

نفس ، يک در ميان

زندگي ، بي معنا

مرگ ، يک آرزو !

تنهايي ، جانکاه

خانه ، نا امن

دوست ، يک دشمن ... !

سهم من از روزگار ... !!