نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥

من بي تو يه ناتمومم

من بي تو يه ناتمومم

                    من بي تو يه نيمه جونم

                                        دور از تو ،نذار بمونم

من بي تو ،نه نمي تونم

                    اي عشق راه دورمن

                                        شکست دل مغرور من

حادثه رفتن تو بود

                    مهم نبود غرور من

                                        مهم نبود شکستنم

به پاي تو نشستنم

                    مهم تو بودي عشق من

                                        نه قصه ي دل بستنم

جاي تو آغوش منه

                    اين معني دوست داشتنه

                                        رفتي و خاطرات تو

قلبم و آتيش مي زنه

                    اشکام به وقت رفتنت

                                        عذاب تلخ باختنت

ارزشش و داشت عشق من

                    معجزه ي شناختنت

                                        مهم نبوده سوختنم

دور از تو پرپر زدنم

                    به افتخار عشق تو

                                        مي گم که بازنده منم

من بي تو يه ناتمومم

                    من بي تو يه نيمه جونم

                                        دور از تو نذار بمونم

من بي تو ،نه نمي تونم

                    من بي تو يه بي نشونم

                                        من بي تو رو به جنونم

دور از تو نذار بمونم

                    من بي تو نه نمي تونم