نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥

سخن عشق

عشق واقعي، ايثار است. با دادن و نه ستاندن، با از دست دادن و نه به

دست آوردن، با رهاكردن و نه با تملك است كه عشق مي‌ورزيم.

******************************

زندگي حقيقي در عشق خدا و مهر به موجودات ريشه دارد، برخاك تواضع

مي‌رويد و ميوه‌اش معرفت الهي‌ست.

******************************

شعله عشق هرگز خاموش نمي‌شود . تمامي ظلمت دنيا هم قادر به

خاموش كردن آن نيستند.

******************************

تنها عشق حقيقي عشق الهي‌است . انواع ديگر عشق در صورتي مفيدند

كه عشق الهي در قلب حضور داشته باشد.

******************************

عشق حتي زماني كه آسيب ببيند نمي‌تواند آسيب برساند. عشق صبور،

بخشاينده و وفادار است. عشق اعتماد مي‌كند و مي‌بخشد بي‌آن كه به فكر

گرفتن باشد.

******************************

مهمترين وظيفه براي جوينده معنويت، پرورش عشق به خداست. با عشق به

زنجديدگان مي‌توان به خدا عشق ورزيد.

******************************

راه عشق شعله‌ها هموار مي‌كنند، راه عشق را فقط كساني مي‌پيمايند كه

شهامت آن را دارند از ميان شعله‌ها بگذرند، فقط چنين كساني به سرور ابدی

دست خواهند يافت.

******************************

عشق منجي جهان است. پرده‌ها را كنار بزنيد تا عشق وارد شود، تا اگر

تندبادها خروشند و توفان‌ها شما را در برگيرند در آرامش باشيد.

******************************

منتظر نشويد تا ديگران به شما عشق بورزند، بلكه نخست شما بايد به آنها

عشق بورزيد.