نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥

يه عاشق ، بي قايق

يه عاشق ، بي قايق ، تو دريا

چشماشو مي بنده تو رويا

من عاشق ، بي قايق ، تو دريا مي ميرم

چشمامو مي بندم بي رويا مي ميرم

مي رم و مي ميرم آسوده مي شم از عشق ، مي رم و مي ميرم

جشن تولد مرگما براي تو ، زير آب مي گيرم

يه زيبا ، نگاهش به موجا

يه عاشق ، بي ساحل ، تو دريا

پريا ي دريا من امشب مي ميرم

از عشق يه زيبا ، من امشب مي ميرم

مي رم و مي ميرم آسوده مي شم از عشق ، مي رم و مي ميرم

جشن تولد مرگما براي تو ، زير آب مي گيرم

يه عاشق ، من عاشق ، بي قايق ، تو دريا

چشمامو مي بندم بي رويا

يه زيبا ، نگاشو چه آروم ، به موجا مي دوزه

يه عاشق ، بي ساحل ، چه تنها تو دريا مي سوزه

مي رم و مي ميرم آسوده مي شم از عشق ، مي رم و مي ميرم

جشن تولد مرگما براي تو ، زير آب مي گيرم