نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥

تنهايي

در تنهايي ، خيالها مي پروراني كه برقراري رابطه چه شادي و سروري برايت

به ارمغان خواهد آورد.

و پس از برقراري اين رابطه خيالها مي پروراني كه بهتر آن است كه تنها

باشي .

تنهايي احساس مثبتي است ،

احساس وجود خود و احساس اين كه

چنان با خودي كه نيازي به ديگر كس نداري .

بي كسي بيماري دل است ، و تنهايي التيام بخش آن