نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥

اينم بمونه

هوا بوي نم گرفته  دوباره دلم گرفته  صداي گريه ي بارون  تو خيابون دم

گرفته
 
با نگاهت قلبمو ازم گرفتي  اينم بمونه

با غرورت منو دسته کم گرفتي  اينم بمونه

گفتي که قلبتو پس مي دم ديونه  اينم بمونه

گفتم اين قلب تو پيشت بمونه  اينم بمونه

خواستم عاشقت کنم گفتي محاله  اينم بمونه

گفتي که تو هم دلت چه خوش خياله  اينم بمونه
 
من مي گفتم شب عشق با اين سياهي  نداره ترسي برام وقتي تو ماهي

تو مي گفتي آره من ماهم ولي  تو اومدي آسمونت رو اشتباههي
 
اينم بمونه 
اينم بمونه

اينم بمونه......