نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥

وقتي تو رفتي

وقتي تو رفتي

با ل وپرم رفت

عمرم گذشت و

آب از سرم رفت

وقتي تو رفتي

قلبم تو سينه

آتش گرفت و

خاکسترم رفت

تنها تو بودي

مرهمهاي دردم

بي تو چي هستم

خاموش وسردم

وقتي تورفتي

اين دل عاشق

با من چه ها کرد

با چشم گريون

در کوچه ي عشق

تورو صدا زد