نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥

چند حرف زيبا

ما واقعا تا چيزي رو از دست نديم قدرش رو نمي دونيم ولي در عين حال تا

وقتي كه چيزي رو دوباره به دست نياريم نمي دونيم چي رو از دست داديم .

********************

اينكه تمام عشقت رو به كسي بدي تضميني بر اين نيست كه او هم همين

كار رو بكنه پس انتظار عشق متقابل نداشته باش ، فقط منتظر باش تا اينكه

عشق آروم تو قلبش رشد كنه و اگه اين طور نشد خوشحال باش كه توي دل

تو رشد كرده.

********************

در عرض يك دقيقه ميشه يك نفر رو خرد كرد در يك ساعت ميشه يكي رو

دوست داشت و در يك روز ميشه عاشق شد ، ولي يك عمر طول مي كشه

تا كسي رو فراموش كرد.

*********************

دنبال نگاهها نرو چون مي تونن گولت بزنن، دنبال دارايي نرو چون كم كم

افول مي كنه ، دنبال كسي باش كه باعث بشه لبخند بزني چون فقط با يك

لبخند ميشه يه روز تيره رو روشن كرد ، كسي رو پيدا كن كه تو رو شاد كنه.

********************

دقايقي تو زندگي هستن كه دلت براي كسي اونقدر تنگ ميشه كه می

خواي اونو از رويات بكشي بيرون و توي دنياي واقعي بغلش كني.

********************

رويايي رو ببين كه مي خواي ، جايي برو كه دوست داري ، چيزي باش كه

مي خواي باشي ، چون فقط يك جون داري و يك شانس براي اينكه هر چی

دوست داري انجام بدي.

********************

آرزو مي كنم به اندازه ي كافي شادي داشته باشي تا خوش باشي ، به

اندازه كافي بكوشي تا قوي باشي.

********************

به اندازه كافي اندوه داشته باشي تا يك انسان باقي بموني و به اندازه كافی

اميد تا خوشحال بموني.