نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥

درد

در طي اين هفت ماه درد بي پايان، براي اولين بار به خواب عميقي فرو رفته

بود و خواب مي ديد.

فرشته اي آمد وگفت: تو را، بر دو بخش خواهم کرد.

بخشي را، به يادگار بر زمين خواهم گذاشت، و بخشي را با خود خواهم برد.

لبخندي بر لبش نشست. دردش تمام شد و رفت.