نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤

چشمات

اگه چشمات مشکي يا عسلي دوستت دارم اگه موي تو کوتاست يا

که بلند دوستت دارم اگه چون دوستم داري ميخواي اذيتم کني هر

چقدر مي خواي اذيتم بکن دوستت دارم وقتي با برق چشات

چشماموادب ميکني دو تا چشم من مي خوان بهت بگن دوستت

دارم وقتي که دستم ومي گيري ونازش ميکني تو دلم داد ميزنم

هزار دفعه دوستت دارم وقتي که نگام به نيمرخت عمود اين لبام

دوتاشون ميخوان درگوشت بگن دوستت دارم اگه دوستم داري

فقط يه بار درگوشم حالا نه بعدا"بگو دوستت دارم "