نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥

 نشان نبودنت

چگونه فرياد کنم اندوه سالهای نبودنت را انقدر از من دوری که برای رسيدنت

تقويم قد نميدهد اما برايت مينويسم از ته مانده غرورم و دل تهی و چشمان

منتظر و دردی که با ديدنت تسکين می يابد از همه و همه که نشان نبودنت

را ميدهد .

اما تمام نامه هايم را به ادرسی که ندارم پست خواهم کرد.....